Заснемане с дрон и изготвяне на 3D модел

Заснемане с дрон и изготвяне на 3D модел

За нуждите на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране извършваме облитане на обекти с дрон. Като последваща обработка в зависимост от конкретната цел се изработва 2D или 3D модел.