Начало

Ние сме специализирани в извършването на геодезически услуги в инвестиционното проектиране, изготвянето на проекти за нуждите на кадастъра, геодезическо обезпечаване на строителни обекти, изготевянето на екзекутивни геодезически заснемания, трасиране на имотни граници и др.

За постигане на максимални резултати използваме съвременна геодезическа апаратура и софтуер. Нашият екип е съствен от правоспособни високо квалифицирани инженери-геодезисти.