Подробни устройствени планове-ПУП

Подробни устройствени планове - ПУП

 

  • Мотивирано предложение за изменение на план за регулация
  • Изработване на окончателен проект за изменение на план за регулация
  • Изработване на скици за уреждане сметки по регулация