Кадастър

Кадастър

  • Проекти за изменения на кадастрална карта и кадастрални регистри
  • Попълване на сгради в кадастралната карта
  • Попълване/изменение на самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, ателиета, магазини и други)
  • Проекти за обединяване, делба и разделяне на поземлени имоти
  • Удостоверения за идентичност и технически експертизи
  • Екзекутивни заснемания за нуждите на кадастъра 
  • Консултации